AKTIVITETER

 


 

BABYSALMESANG 2019

Første gang med babysalmesang i det nye år er: tirsdag 15. januar kl. 14-14.45.

Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres barn. Der bruges rasleæg, tørklæder m.m., alt sammen for at stimulere børnene.

Der bedes Fadervor, inden der drikkes kaffe og spises frugt i kirken.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på kirkekontoret efter ’først til mølle’-princippet senest fredag 12. januar.

Opstart er tirsdag 15. januar, og der er afslutning for alle familier lørdag den 23. marts kl. 13.

 

 


TUMLESALMESANG NYT HOLD 2019

Lørdage kl. 10-11.30 den 12. januar, 26. januar, 9. februar, og 23. marts.

Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen 2-5 år, som sammen med forældre/bedsteforældre gerne vil synge og bevæge sig i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup.

Vi vil gerne gøre børnene mere fortrolige med at synge og være i kirkens rum, så det også bliver deres rum. Der er frugt og saft/kaffe til sidst. Deltagelse er gratis, og der er tilmelding til kirkekontoret.

 

 


TORSDAGSCAFÉEN I JANUAR

Torsdage kl. 14.00-16.00

Torsdag den 17. januar (JSB) – Vi får besøg af Mette-Rose Kongstad fra Møntergården, der fortæller om “Pernille Lykkes Boder – de pæne, fattige damers hjem gennem 397 år”.

Torsdagsklub 31. januar (CB) – Vi får besøg af sognepræst Annette Jørgensen, der fortæller om Martin A. Hansens liv og forfatterskab. Bemærk, at det varer til 16.15 denne torsdag.

 

Torsdagscaféen er for mennesker, der kan lide at have et rart og muntert samvær med andre.

Vi mødes i kirken til en kort andagt, inden vi drikker kaffe i sognehuset med hjemmebag til. Hver gang er der lidt på programmet, tid til at snakke og mulighed for at synge lidt. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

 

 


KIRKEMUSIK VOR FRUE KIRKE

Torsdag den 24. januar kl. 17.00: Orgelmusik med Mettea Engelund, Bolbro Kirke. Værker af bl.a. Sverre Eftestøl og af Gaston Litaize.

Torsdag den 21. februar kl. 17.00: Orgelmusik med organist Jesper Petersen, Kerteminde Kirke.

Torsdag den 21. marts kl. 17.00: Orgelmusik med organist Lars Frederiksen, Frue Kirke. Værker af J. S. Bach.

 

Der er gratis adgang til alle orgelkoncerter.

 

 


DÅBSJUBILÆUMSGUDSTJENESTE

Lørdag 26. januar kl. 14.00

Som noget nyt vil vi gerne holde en årlig dåbsjubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke, hvor vi markerer, at for 6 år siden blev disse børn og voksne døbt.

Vi inviterer derfor alle fra sognet, som er døbt i Vor Frue Kirke i 2013 til en familiegudstjeneste med efterfølgende boller og varm kakao i sognehuset.

Andre er naturligvis også velkomne.

 

 


SLUT MED HUSSTANDSOMDELING AF KIRKEBLADET

Menighedsrådet har besluttet, at kirkebladet ikke mere skal husstandsomdeles.

Siden PostNord opsagde aftalen om omdeling, har vi forsøgt på forskellig vis at få omdelt bladet; men intet har været tilfredsstillende – alt for mange husstande har meddelt, at de ikke har fået kirkebladet.

Og hvorfor ikke? – simpelthen fordi Vor Frue Sogn er et sogn med mange etageejendomme med dørtelefoner ved hoveddøren, hvor postkasserne er placeret inde i opgangen.

Så er der ingen hjemme i ejendommen, bliver man ikke lukket ind.

Vi ophører dog ikke med at lave kirkebladet. Fremover vil der ligge kirkeblade til afhentning i kirken og i sognehuset, og sognebåndsløsere vil fortsat få kirkebladet tilsendt,  og andre interesserede vil ved henvendelse til kirkekontoret også kunne få tilsendt kirkebladet enten pr. post eller elektronisk ved henvendelse til vorfrue.sognodense@km.dk.

Kirkebladet kan også læses på hjemmesiden og udkommer fortsat 3 gange om året.

 

 


NÅR 2 BLIVER TIL ÉN – I SOGNEHUSET

Mange, der bliver alene, savner at spise sammen med andre, eller at lave mad til mere end sig selv.

Mad er mere end det, vi spiser sammen. Det er også fællesskabet omkring bordet.

Er du blevet alene inden for de senere år? Så kunne du måske tænke dig at deltage i et givende samvær, hvor vi spiser sammen og hvor dét, vi umiddelbart har tilfælles, er netop det, at vi er blevet alene?

Arrangementet beror på, at man skiftevis hjælper til – man snakker nemlig også godt i køkkenet.

Vi mødes torsdag den 13. december kl. 18. Og i det nye år torsdag den 24/1, 21/2 og 7/3, også kl. 18.00.

Menuen planlægges fra gang til gang. I december er det hjemmelavet sylte med tilbehør.

Der er tilmelding til Dorte Larsen på tlf:  2289 1499 for deltagelse senest søndag i ugen op til.

Vil du gerne vide mere? Så kontakt også Dorte. Deltagelse koster 60 kr.

 

 


SØNDAGSGUDSTJENESTER KL. 17

Menighedsrådet har besluttet, at vi ca. én gang i måneden afholder søndagsgudstjenesten kl. 17 i stedet for kl. 10.

Vi vil efter et års tid evaluere på den beslutning i forhold til, om det giver flere kirkegængere, eller om der kommer andre deltagere.

I Vor Frue Sogn er andelen af unge beboere stor, og søndag formiddag er måske ikke det tidspunkt, der appellerer mest til den aldersgruppe.

Hvornår gudstjenesterne afholdes kan altid ses i listen over gudstjenester på hjemmesiden eller i kirkebladet.

 

 


LÆSEKREDS FOR VOR FRUE SOGN OG DOMSOGNET

Onsdage kl. 15.30-17.00.

Dette efterår og vinter er begreberne skam og tilgivelse i fokus i den litteratur, vi læser. Vi indleder med at læse “Maskeblomstfamilien” af Lars Saaby Christensen. Hovedbiblioteket er behjælpelig med at skaffe bogen.

Som sidst mødes vi de første to gange i Skt. Knuds Kirkes lokaler. Det drejer sig om den 26. september og den 14. november. De to gange i det nye år mødes vi i Vor Frue Kirkes sognehus.

Det drejer sig om den 30. januar og den 20. marts. Sognepræsterne Camilla Balslev og Kirsten Søgaard Kjær leder læsekredsen.

Der er plads til 12 og tilmelding til sognepræst Kirsten Søgaard Kjær på mail: ksoe@km.dk senest den 8. september.

Oplysninger om afhentning udsendes samlet til læsekredsen. Første mødegang er den 26. september.

 

 


SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Tirsdag 19. februar (2019). Tema: Vandringen på søen (CB)

 

Spaghettigudstjenester eller børnegudstjenester, som vi også kalder dem her, er normalt på tirsdage mellem kl. 17.00-18.30.

Mad koster 25 kr. pr. voksen, men det er gratis for børn at spise med.

Der er legetøj og børnestole til børnene og en kop kaffe eller te efter maden til de voksne.

 

 


FOR BØRN, BARNLIGE SJÆLE OG MENNESKER I ALLE ALDRE – FASTELAVN

Søndag 3. marts kl. 14-16

Selv om halloween har vundet indpas, så holder vi fast i den gamle tradition med at holde fastelavn.

Både fordi fastelavn kirkeligt set er en festdag inden den lange fastetid frem mod påske, og også fordi det folkeligt har været en dag med udklædning, raslebøsser og tøndeslagning.

Kom derfor udklædte til kirken og oplev fastelavnskoncert med duo Rosinante & Rosinantes dukketeater, hvor dukker, masker og levende musik holder gang i løjerne og de gamle fastelavnstraditioner.

Programmet indeholder: Fastelavnsmusik, fastelavnssange, fastelavnstraditioner, rim, remser og gamle sange, halløj / ramasjang & bummelum.

Efter programmet i kirken er der traditionen tro tøndeslagning og fastelavnsboller i sognehuset.

Duo Rosinante afslutter det hele med et par musiknumre i sognehuset.

 

 


HJÆLP MED AT GØRE VERDEN KLIMAKLAR

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.

Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen.

Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.

Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed.

Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op. Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer.

Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne.

Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter indsamlingen.

Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder hos Birgit Nielsen på telefon 40 48 19 94 eller mail: birgitnielsen101@gmail.com, eller du kan bare møde op i sognehuset.

Vi begynder indsamlingen kl. 12.00 umiddelbart efter gudstjenesten og forventer at afslutte senest kl. 15.00.

Du har mulighed for selv at vælge din rute.

 

 


NØRKLEDAMERNE FORTSÆTTER!!

Når høstmarkedet er vel overstået fortsætter vi nørklerierne. Vi mødes, som vi plejer på torsdage i lige uger fra kl. 13-15 i sognehuset.

Vi strikker karklude, strømper, handsker, trøjer, huer m.m. alt til fordel for Kirkens Korshær og Reden.

Kaffe, te og garn sørger kirken for, men dine egne pinde og evt. sødt til kaffen må du selv medbringe.

Merry Hansen er tovholder og kan kontaktes på telefon 23 37 29 53.

 

En kreation fra en “nørkler”

 

 


IT-SIKKERHED VED HENVENDELSE TIL KIRKEN

Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail, fraråder vi, at du skriver cpr.-nummer i henvendelsen. Navn og adresse er oftest nok til at finde en person.

Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Kirkekontoret ved Vor Frue Kirke

 

 


BØRNE- OG UNGDOMSKORET I VOR FRUE KIRKE

Børne- og ungdomskoret ved Vor Frue Kirke begynder igen efter sommerferien tirsdag den 28. august kl. 15.15.

Koret er for både drenge og piger, der kan lide at synge, fra otte år og opefter.

Koret ledes af organist Lars Frederiksen, som man kan rette henvendelse til ved spørgsmål om koret.