AKTIVITETER 


VÆGTERANDAGTER – SIDSTE CHANCE!

Vægtersæsonen er fra 1. juli til 31. august. Vægterturene, der sluttes af med en andagt i Vor Frue Kirke, er altid onsdag. Som altid begynder vægterturen kl. 21 ved Den Gamle Kro i Overgade.

Vægteren fører an på turen gennem de gamle gyder og stræder i det centrale Odense.

Undervejs hører du historier og anekdoter om de historiske bygninger og personer. Vægterturen slutter med en kort vægterandagt i Vor Frue Kirke kl. 22.

Vi begynder onsdag den 5. juli og slutter fredag den 25. august med gudstjeneste og efterfølgende arrangement i Latinskolen, hvor menighedsrådet er vært.

Er din interesse for vægterne for alvor blevet vakt, er det muligt at besøge deres Facebookside her

 

Vægterne foran Den Gamle Kro

 

 


VELKOMMEN TIL DEN NYE SOGNEPRÆST

Den 7. maj 2017 blev sognepræst Jørgen Samsing Bendixen indsat i Vor Frue Kirke af domprovst Regina Ljung ved en festgudstjeneste kl. 10.00.

Flere præstekollegaer i procession, mange af sognets beboere, familie og venner var mødt op for at byde velkommen.

Gudstjenesten blev indledt af domprovsten, hvorefter Jørgen Samsing Bendixen efter indsættelsen overtog gudstjenesten og holdt en meget fin prædiken. Herefter var der altergang, salmesang og som afslutning festpostludium.

Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved et traktement i sognehuset, hvor der var lejlighed til at hilse på den nye præst og hans familie.

Vi byder sognepræst Jørgen Samsing Bendixen og hans familie velkommen og vi ser frem til – og glæder os til – et godt og trygt samarbejde til alle sider, og håber han får mange gode år i Vor Frue Kirke og Vor Frue Sogn, og ønsker held og lykke med arbejdet.

Menighedsrådet

 

 


TORSDAGSCAFÉEN

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.

I år vil vi også enkelte torsdage markere Reformationsjubilæet. Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14.

Deltagelse er gratis, og alle er velkommen.

TORSDAGSCAFÉEN I AUGUST 2017

31. august (CB) – Vi synger frit fra Højskolesangbogen.

 

 


BABYSALMESANG FOR BØRN (ALDER: 10 UGER TIL 12 MÅNEDER)

Tirsdage i efteråret kl. 13.15-14.00 (fra 12. september)

9 tirsdage i efteråret er der babysalmesang i Vor Frue Kirke under ledelse af musikpædagog Maria Hørup. Der synges salmer og sange, ledsaget af bevægelse, tørklæder, rasleæg mm. Børnene skal være 10 uger gamle ved opstart.

Der er kaffe og frugt hver gang, og det er gratis at deltage. Sæsonen slutter med en særlig babysalmesangsgudstjeneste lørdag den 18. november kl. 13, hvor familien er inviteret for at se, hvad vi har lavet, med efterfølgende hygge i kirken.

Tilmelding til holdet sker til kirkekontoret på mail: vorfrue.sognodense@km.dk efter først-til-mølle princippet. Der er plads til 15 på holdet. Holdet starter 12. september kl.13.15 i kirken.

 

 


TUMLESALMESANG

Fire lørdage i efteråret kl. 10-11.30 (23/9., 7/10., 4/11. og 18/11)

Fire lørdage mødes børn i kirken med forældre, bedsteforældre til tumlesalmesang, hvor der synges, danses og laves aktiviteter sammen med musikpædagog Maria Hørup.

Tumlesalmesang er for børn i alderen 2 1/2-5 år, men søskende er naturligvis velkomne.

Tilbuddet er gratis, og der serveres kaffe, saft og lidt frugt.

Tilmelding sker til kirkekontoret på vorfrue.sognodense@km.dk efter først-til-mølle princippet.

Der er plads til 15 på holdet. Der hele starter 23. september i sognehuset.

 

 


ORGELKONCERT

Torsdag den 14. september kl. 17.00

Orgelkoncert med Angelo Castaldo fra Napoli. Værker af Bruhns, Buxtehude Bach, Guilmant, Bossi, og Langlais.

Der er fri entre.

 

 


FILMAFTEN I KIRKEN

Fredag  15. september kl. 20.00-21.30

LIDA er en poetisk dokumentar om den 81-årige ukrainske kvinde ved samme navn, der bor på et plejehjem i Østukraine. Det er et portræt af det lille menneske i historien og i vores nutid.

Gennem filmen personificerer Lida både sin egen såvel som Ukraines historie gennem de sidste 80 år – fra 2. Verdenskrig over sovjetiske arbejdslejre i Sibirien tilbage til den svenske koloni i Ukraine, hvor hun bor og er den sidste taler af gammelsvensk.

Filmens billeder er skudt på 16mm film, som giver et nostalgisk lag til de emner, der igennem personlige fortællinger og subtile observationer bliver berørt: spiritualitet, religion, erindring, død og ensomhed.

Ved at blande tid og sted skabes et narrativt maleri om familiær kærlighed, som kun eksisterer i minder. Disse fortælles tidløst af hovedkarakteren Lida, hendes søn og søster, som på trods af kilometerne og timerne, der adskiller dem, kommunikerer igennem filmen.

Filmen er impressionistisk, drømmende og handler om smukke og lune karakterer, som spænder over generationer.

Der er fri entre.

 

 


SPAGHETTIGUDSTJENESTER

For børnefamilier og andre, der gerne vil være med til fællesspisning – pris kr. 20

Tirsdag den 19. september kl. 17-18.30 (JSB) – tema: Efteråret og de mange farver!

Tirsdag den 24. oktober kl. 17-18.30 (CB) – tema: Allehelgen – hvor går vi hen når vi dør?

Tirsdag den 28. november kl. 17-18.30 (CB) – tema: Advent.

 

 


HØSTFROKOST

Søndag 24. september kl. 11.30-13

Vi fejrer høsten efter gudstjenesten med en høstfrokost i sognehuset.

Der er mulighed for tilmelding til kirkekontoret på tlf: 66 12 65 39. Det koster 25 kr.

 

 


LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER I EFTERÅRET

I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: “Mon det ender godt?”, “Den misundelige frisør” og “Hun er vred”.

Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.

I efteråret læser vi “Mon det ender godt”? Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse. Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på mail: ksoe@km.dk

 

 


TIL BORDS MED LUTHER

Tirsdag 3. oktober kl. 17-19

Skuespiller Agnethe Bjørn og pianist Lisbeth Sylvest fører os gennem et dramatiseret foredrag krydret med gule ærter, pandekager, snaps og øl.

På en folkelig og fornøjelig måde fortæller to køkkenpiger ansat på Lutherhaus i Wittenberg om Martin Luther, hans hustru Katharina von Bora, familien og vennerne, samt Luthers ideer om reformationen. Pigerne har lyttet ved dørene, når Luther holdt sine store middage, og de har kigget i studenternes referater af hans taler.

De er oplært i husholdning af Luthers stærke hustru, Frau Käthe, og sammen med publikum vil de synge flere af Luthers salmer. Alt i alt en fortælling om Luther og reformationens opståen – og om hvordan den bredte sig til Danmark.

Af hensyn til maden, er tilmelding nødvendig og kan foretages hos kirkekontoret, Vor Frue Kirke, eller via mail: vorfrue.sognodense@km.dk, senest tirsdag den 26. september. Pris 25 kr.

 

 


VOR FRUE KIRKES BØRNE- OG UNGDOMSKOR

Vor Frue Kirkes Børne- og Ungdomskor er åbent for nye medlemmer. Alle drenge og piger fra ni år og opefter, der har lyst til at synge i et kirkekor, er velkomne. Vi øver hver tirsdag eftermiddag i sognehuset fra kl. 15.15 til 16.45.

Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i kirken i løbet af året – højmesser, spaghettigudstjenester, luciaoptog og festgudstjenester.

Korleder er organist Lars Frederiksen, tlf. 21 22 06 19. Første korprøve efter sommerferien er tirsdag den 29. august kl. 15.15.