AKTIVITETER


VÆGTERANDAGTER I JULI

Hver onsdag i sommeren er der mulighed for at komme til en stemningsfuld aftenandagt kl. 22. Når vægteren har gået sin runde i kvarteret, slutter han ved kirken.

Her synger vi et par salmer og får et ord med på vejen, inden vi skilles.

 

I juli og august måned er der planlagt følgende datoer med vægterandagter:

 
Onsdag 25. juli kl. 22 (vægterandagt)
Camilla Balslev
 

Onsdag 1. august kl. 22 (vægterandagt)
Camilla Balslev

Onsdag 8. august kl. 22 (vægterandagt)
Jørgen Samsing Bendixen

Onsdag 15. august kl. 22 (vægterandagt)
Camilla Balslev

Onsdag 22. august kl. 22 (vægterandagt)
Jørgen Samsing Bendixen

Onsdag 29. august kl. 22 (vægterandagt)
Jørgen Samsing Bendixen

Fredag 31. august kl. 22 (vægterafslutning)
Camilla Balslev

 

Vægteren går tur i kvarteret

 

Sæt også kryds i kalenderen og deltag i den store vægterafslutning fredag den 31. august kl. 22 med efterfølgende festivitas.

Det markeres, at vægterne i Odense i år har 25 års jubilæum. Se dagspressen for nærmere information om jubilæet.

 

 


SOMMERBØRN ONSDAG 8. OG TORSDAG 9. AUGUST 2018

Sommerbørn er et tilbud for børn med forældre, der af forskellige grunde ikke har mulighed for de store oplevelser i sommerferien. Derfor tilbyder kirker i Odense, Odense Valgmenighed og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde for 7. år i træk 2 gode dage med oplevelser at fortælle om i skole og daginstitution.

Der er plads til 50 personer, og de to dage i august er sammenhængende dage, hvor alt er betalt for deltagerne.

Onsdag skal vi i Odense Zoologiske Have, hvor en dyrepasser viser os rundt, og der er tid til familiehygge.

Torsdag sejler vi med å-farten til Skovsøen, hvor der er hygge på programmet, inden vi hentes af smukke veteranbiler og seje sportsvogne og køres til aftensmad i Munkebjerg kirke.

Tilmelding til sognepræst Camilla Balslev på cbf@km.dk eller 2174 6539 senest den 29. juni efter ’først til mølle-princippet’ med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og alder på børn.

 

Sommerbørn

 

 


KIRKEMUSIK I VOR FRUE KIRKE

Torsdag den 9. august kl. 17.00: Orgelmusik med Lars Frederiksen, Frue Kirke. Værker af Gabrieli, Bach og Louis Vierne.

Torsdag den 23. august kl. 17.00: Orgelmusik med Kai Krankenberg fra Husum.

 

 


SØNDAGSGUDSTJENESTER KL. 17

Menighedsrådet har besluttet at vi ca. en gang i måneden afholder søndagsgudstjenesten kl. 17.00 i stedet for kl. 10.00.

Vi vil efter et års tid evaluere på den beslutning i forhold til om det giver flere kirkegængere, eller om der kommer andre deltagere.

I Vor Frue Sogn er andelen af unge beboere stor, og søndag formiddag er måske ikke det tidspunkt, der appellerer mest til den aldersgruppe.

Hvornår gudstjenesterne afholdes kan altid ses i listen over gudstjenester på hjemmesiden eller i kirkebladet.

 

 


IT-SIKKERHED VED HENVENDELSE TIL KIRKEN

Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail, fraråder vi, at du skriver cpr.-nummer i henvendelsen. Navn og adresse er oftest nok til at finde en person.

Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Kirkekontoret Vor Frue Kirke

 

 


NØRKLERIER TIL HØSTMARKED TORSDAGE I LIGE UGER KL. 14-16

Søndag den 9. september afholdes der et høstmarked på pladsen omkring kirken, hvor der vil være mulighed for at købe forskelligt.

Skulle der sidde nogle med lyst til at strikke karklude, strømper, handsker eller lignende til at sælge på høstmarkedet, så kom og vær med torsdage i lige uger fra kl. 14-16 i sognesalen fra den 5. april. Nørklerierne fortsætter sommeren igennem hver 14. dag i sognehuset.

Kaffe, te og garn sørger kirken for, da overskuddet går til Reden KFUK, som ligger i vores sogn, men dine egne pinde og evt. sødt til kaffen må du medbringe.

Merry Hansen er tovholder og kan kontaktes på telefon 23 37 29 53.

En kreation fra en “nørkler”

 

 


TORSDAGSCAFÉEN 2018

 

PROGRAM FORÅR OG SOMMER

Torsdag 2. august (CB) – Opstart efter ferien.

Torsdag 16. august (JSB) – På besøg i præstegårdshaven i Georgsgade med kaffe og kage.

 

Hvad er Torsdagscaféen?

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og lytter ofte til et spændende foredrag.

Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Gratis deltagelse og alle er velkomne.

 

 


OMDELING AF KIRKEBLADET

Det nye kirkeblad og kommende kirkeblade vil blive omdelt af Cityspejderne / 5. Odense gruppe i Georgsgade.

Det er ikke nogen let opgave at omdele kirkebladet i Vor Frue Sogn, fordi sognet består af mange etageejendomme med en aflåst hoveddør med dørtelefoner udvendig og postkasserne placeret inde i opgangen.

Derfor skal spejderne ringe på nede fra og håbe på, at der er nogen hjemme i opgangen, så de kan blive lukket ind.

Kirkebladet dækker månederne april, maj, juni, juli og august og næste kirkeblad omdeles fra 15. august til 23. august.

Tak om I vil give en tilbagemelding til kirkekontoret, hvis I ikke modtager kirkebladet.

Kirkebladet kan altid afhentes i kirken og læses på hjemmesiden.

 

 


KIRKEN SKAL RENOVERES I 2019

I 2018 skal kirken kalkes og nyt varmeanlæg installeres.

Vi påregner at gå i gang med de store arbejder ca. 14. maj.

Vi ved nu, at det ikke vil ske!

Vi regner med, at arbejderne først kommer i gang i 2019.

Vi vil orientere om renoveringen på hjemmesiden og ved opslag i kirken og i sognehuset samt i det næste kirkeblad.

 

 


BØRNE- OG UNGDOMSKORET I VOR FRUE KIRKE

Børne- og ungdomskoret ved Vor Frue Kirke begynder igen efter sommerferien tirsdag den 28. august kl. 15.15.

Koret er for både drenge og piger, der kan lide at synge, fra otte år og opefter.

Koret ledes af organist Lars Frederiksen, som man kan rette henvendelse til ved spørgsmål om koret.