AKTIVITETER


TORSDAGSCAFÉEN 2018

PROGRAM

Torsdag den 1. marts (CB) – Preben Berg: Hvad de gamle sange sagde.

Torsdag den 15. marts (JSB) – Susanne Saysette læser et par af Herman Bangs noveller.

Torsdag den 29. marts – Ingen Torsdagscafé pga. påsken

Torsdag den 12. april (CB) – Lidt om Hal Koch. 

 

Hvad er Torsdagscaféen?

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.

Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Gratis deltagelse og alle er velkomne. 

  

 


KONCERT MED BLÆSERKVINTETTEN “QVINDETTA”
 
Torsdag den 22. februar kl. 17 
 
Denne torsdag lægger blæserkvintetten “Qvindetta” vejen forbi Vor Frue Kirke til en eftermiddagskoncert. Billetter kan købes ved indgangen.

 

Blæserkvintetten Quindetta

 

 
 

 

 

 


TUMLESALMESANG
 
Lørdage kl. 10-11.30
 
27. januar, 24. februar, 24. marts og 21. april
 

Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen 2-5 år, som sammen med forældre/bedsteforældre gerne vil synge og bevæge sig i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup.

Vi vil gerne gøre børnene mere fortrolige med at synge og være i kirkens rum, så det også bliver deres rum. Der er frugt og saft/kaffe til sidst.

Deltagelse er gratis, og der er tilmelding til kirkekontoret.
 
 
 

 


HØJSKOLEDAG

Opstart er tirsdag den 30. januar kl. 13.15-14.30
 
Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres børn.
 
Der bruges rasleæg, tørklæder m.m. alt sammen for at stimulere børnene. Der bedes Fadervor, inden der drikkes kaffe og spises frugt i kirken.
 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på kirkekontoret efter “først til mølle”- princippet senest fredag den 12. januar.
 

Kontaktoplysninger: se hjemmesiden under kontakt. Opstart er tirsdag den 30. januar, og der er afslutning for hele familien lørdag den 21. april kl. 13-14.30.

 
 
 
 

 


HØJSKOLEDAG – KJELD HOLM OG LISBETH HOLM FILTENBORG

Kjeld Holm

Lørdag den 3. marts kl. 9.30-15.00

Dagen indledes med morgensang, kaffe, the og et rundstykke. Kjeld Holm, Århus, tidligere biskop, holder dagens første foredrag: “Erindringens etik”.

Kjeld Holm har skrevet erindringsbøgerne ”Åbne døre” og ”Man lever af det, man får skænket”, og snart udkommer den tredje ”Erindringens etik”.

I læsningen af disse bøger mødes man af en optagethed af forholdet mellem tro og det omgivende samfund, men også spændende personligheder, som Holm har mødt gennem sit liv.

Der er frokost med smørrebrød.

Lisbeth Holm Filtenborg

Dagens anden foredragsholder er sognepræst ved Gauerslund kirke Lisbeth Holm Filtenborg, som vil tale med titlen: ”Bibelske Kvindeskikkelser – i lyst og nød”.

Mange tænker nok bibelen som en mandsdomineret verden, men der er mange stærke kvinder, som sætter præg på den gode fortælling.

 

Dagen afsluttes med kaffe, the og et stykke brød.

Alle er velkomne, og det koster 140 kr. at deltage.

Tilmelding senest torsdag den 1. marts til Karen Margrethe Jensen, 66 13 73 85 / kmj25@mail.dk eller til kirkekontoret 66 12 65 39, tirsdag – fredag eller vorfrue.sognodense@km.dk

 

 


LANDSINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2018

DEL DIN SØNDAG MED VERDENS MEST UDSATTE

Søndag d. 11. marts 2018 kl. 12 håber Vor Frue Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. Sæt allerede nu kryds ved datoen.

Vi er med i sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag. I en tid med krige, massive flygtningestrømme og natur- og sultkatastrofer er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende.

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2018. Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter indsamlingen.

Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder, Birgit Nielsen på telefon 40 48 19 94 eller mail birgitnielsen101@gmail.com, eller du kan bare møde op i sognehuset.

Vi begynder indsamlingen kl. 12.00 umiddelbart efter gudstjenesten og forventer at afslutte senest kl. 15.00. Du har mulighed for selv at vælge din rute.

  

 


LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER

I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: “Mon det ender godt?”, “Den misundelige frisør” og “Hun er vred”.

Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.

I efteråret læser vi “Mon det ender godt”? Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse.

Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på mail: ksoe@km.dk.

 

 

 

 

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

For børnefamilier og andre, der gerne vil være med – pris kr. 25

Tirsdag den 20. marts kl. 17-18.30.

 
Tema: En konge kommer til byen.
 

 


ORGELMUSIK

Torsdag den 22. marts kl. 17

Orgelmusik med Jesper Petersen, Kerteminde Kirke.

 

 


PÅSKEFROKOST

Søndag den 25. marts kl. 11.30

Palmesøndag efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet aflægger beretning om rådets virke i det forløbne år og orienterer om dets planer for det kommende år.

Menighedsrådet redegør også for sidste års regnskab og kommende års budget. Forslag og spørgsmål er velkomne.

Pris: 30 kr., og der er ikke tilmelding.

 

 


PÅSKELØRDAG: “STABAT MATER” OG BACH

Påskelørdag 31. marts kl. 15

Sopran Michelle Nora Lind, mezzosopran Emma Oemann og organist Lars Frederiksen opfører påskearier af J. S. Bach og G. B. Pergolesis ”Stabat Mater”.