AKTIVITETER


TORSDAGSCAFÉEN I OKTOBER

12. oktober (CB): Lidt om maler Anna Syberg (TorsdagsCaféen er denne dag i Latinskolen)

26. oktober (JSB): Vi får besøg af Maria Friis, der fortæller om sin vandring rundt i Spanien med sit æsel.


Hvad er TorsdagsCaféen?

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.

I år vil vi også enkelte torsdage markere Reformationsjubilæet. Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14.

Deltagelse er gratis, og alle er velkommen.

 


SPAGHETTIGUDSTJENESTE

For børnefamilier og andre, der gerne vil være med til fællesspisning – pris kr. 20

Tirsdag den 24. oktober kl. 17-18.30 (CB) – tema: Allehelgen – hvor går vi hen når vi dør?

Tirsdag den 28. november kl. 17-18.30 (CB) – tema: Advent.

 


BABYSALMESANG FOR BØRN (ALDER: 10 UGER TIL 12 MÅNEDER)

Tirsdage i efteråret kl. 13.15-14 (fra 12. september)

9 tirsdage i efteråret er der babysalmesang i Vor Frue Kirke under ledelse af musikpædagog Maria Hørup. Der synges salmer og sange ledsaget af bevægelse, tørklæder, rasleæg mm. Børnene skal være 10 uger gamle ved opstart.

Der er kaffe og frugt hver gang, og det er gratis at deltage. Sæsonen slutter med en særlig babysalmesangsgudstjeneste lørdag den 18. november kl. 13, hvor familien er inviteret, med efterfølgende hygge i kirken.

Tilmelding til holdet sker til kirkekontoret på mail: vorfrue.sognodense@km.dk efter først-til-mølle princippet. Der er plads til 15 på holdet. Holdet starter 12. september kl.13.15 i kirken.

 

TUMLESALMESANG

Fire lørdage i efteråret kl. 10-11.30 (23/9., 7/10., 4/11. og 18/11)

Fire lørdage mødes børn i kirken med forældre, bedsteforældre til tumlesalmesang, hvor der synges, danses og laves aktiviteter sammen med musikpædagog Maria Hørup.

Tumlesalmesang er for børn i alderen 2 1/2-5 år, men søskende er naturligvis velkomne.

Tilbuddet er gratis, og der serveres kaffe, saft og lidt frugt.

Tilmelding sker til kirkekontoret på vorfrue.sognodense@km.dk efter først-til-mølle princippet.

Der er plads til 15 på holdet. Der hele starter 23. september i sognehuset.

 


OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådet holder møde én gang om måneden, på fredage i efteråret. Møderne foregår alle i tidsrummet fra kl. 12.00 i Vor Frue Sognehus.

Alle er velkomne til at overvære møderne, men man har ingen tale- eller stemmeret ved disse. 

Datoer for møder i efteråret:

                                                   fredag 18. august
                                                   fredag 22. september
                                                   fredag 27. oktober
                                                   fredag 24. november

 


LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER I EFTERÅRET

I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: “Mon det ender godt?”, “Den misundelige frisør” og “Hun er vred”.

Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.

I efteråret læser vi “Mon det ender godt”? Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse.

Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på mail: ksoe@km.dk

 


ORGELKONCERT

Torsdag den 16. november kl. 17.00

Koncert med kirkens organist, der spiller værker af den dansk-tyske barokkomponist Diderich Buxtehude.

Der er fri entré.

 


KREADAG

Lørdag 18. november kl. 14-17 (i sognehuset)

Igen i år holder vi jule-kreadag, hvor der er mulighed for at lave flotte julegaver til far, mor, bedsteforældre eller andre i familien. Vi klipper også julepynt og hygger os med friskbagte boller, te, kaffe og saft.

Deltagelse er ganske gratis!

 


JULEKONCERT MED KURT RAVN

Torsdag 30. november kl. 19.30

Igen i år vil Kurt Ravn fylde kirker rundt i hele landet med populære og stemningsfulde julesange og julesalmer.

Billetter kan købes på hjemmesiden www.Ticketmaster.dk. eller via tlf.: 7015 6565.

Koncerten foregår i kirken.