AKTIVITETER


JULESANGSMARATHON(ER)
  
Lørdag den 2. december kl. 14-16 og lørdag den 9. december kl. 14-16
 

I et samarbejde med H.C. Andersen-Julemarkedet slår vi kirkedørene op og lader dem stå vidt åbne, så man kan komme og gå, som man har lyst. Der bydes på kaffe/the og pebernødder ved indgangen og man får udleveret et sangark, således at man kan synge med af fuld hals.

Begge lørdage er det sognepræst Jørgen Samsing Bendixen, organist Lars Frederiksen og organist Niels Hansen samt tre korister, der fører os igennem disse julesangsmarathoner.

Der er gratis adgang.

 


ADVENTSKONCERT MED VOR FRUE KANTORI

Søndag den 10. december kl. 15.00

Adventskoncert med Vor Frue Kantori, sopran Jette Olsen og organist Lars Frederiksen.

Der er værker af bl.a. G. F. Händel, Anton Bruckner, P. E. Lange-Müller, Malcolm Archer, J. S. Bach og Zoltán Kodály.

Der er gratis adgang til denne koncert.

 

 


OMDELING AF KIRKEBLAD VOR FRUE KIRKE

Omdelingen er kirkebladet er ikke mere langt i hænderne på PostNord, som har nedlagt sin afdeling “omdeling af adresseløse forsendelser”.

Kirkebladet for december, januar og februar bliver omdelt af FK Distribution den 7. december og 8. december. Vi beder derfor om en tilbagemelding til kirkekontoret, hvis I ikke har modtaget kirkebladet en af disse datoer, hvis I har modtaget det senere – eller slet ikke!

Kirkebladet kan altid afhentes i kirken og læses på hjemmesiden.

 – menighedsrådet

 


JULEAFSLUTNING FOR VUGGESTUER, DAGPLEJERE OG FORÆLDRE PÅ BARSEL

Onsdag den 13. december kl. 9.30

Der er juleafslutning denne tirsdag, hvor julens fortælling vil blive præsenteret for de mindste og yngste.

Der er en kop kaffe og en chokoladenisse, inden vi skilles igen.

Alle er velkomne.

 


DEN LEVENDE JULEKRYBBE ER LUKKET

Fåreavleren er flyttet fra sin gård og kan ikke mere levere får til julekrybben. Derfor har menighedsrådet besluttet at lukke den.

 


TORSDAGSCAFÉEN VINTER 2017/2018

PROGRAM

Torsdag 7. december (CB): Udflugt til Humlemagasinets julestuer med kaffe og Prinsesse Marie-lagkage. Bemærk: betaling 100 kr. Vi kører kl. 13 og er hjemme ca. kl. 17.

Torsdag 21. december (JSB): Juleafslutning.
 
Torsdag 4. januar (CB): Det årlige bankospil. Husk en gave à ca. 25 kr. Ingen garanti for gevinst.
 
Torsdag 18. januar (JSB): Vi synger vinterens sange.
 
Torsdag 1. februar (CB): Susanne Saysette om Kaj Munk og tanker om livet.
 
Torsdag den 15. februar (JSB): Ingemanns morgen- og aftensalmer.
 
Torsdag den 1. marts (CB): Preben Berg: Hvad de gamle sange sagde.

 

Hvad er Torsdagscaféen?

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.

Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Gratis deltagelse og alle er velkomne. 

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådet holder møde én gang om måneden, på fredage i efteråret. Møderne foregår alle i tidsrummet fra kl. 12.00 i Vor Frue Sognehus.

Alle er velkomne til at overvære møderne, men man har ingen tale- eller stemmeret ved disse.            

 


LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER

I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: “Mon det ender godt?”, “Den misundelige frisør” og “Hun er vred”.

Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.

I efteråret læser vi “Mon det ender godt”? Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse.

Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på mail: ksoe@km.dk.

 

 

 


BØRNEJULEGUDSTJENESTE MED LUCIAOPTOG OG JULETRÆSFEST

Lørdag den 16. december kl. 14-16.30

Denne eftermiddag holder vi traditionen tro fest i kirke og sognehus. Kirkens børne- og ungdomskor går luciaoptog under børnegudstjenesten.

Bagefter er der æbleskiver med mere i sognehuset, juletræ at gå om i den gamle Latinskole og gamle sanglege at deltage i. Julemanden og hans elefant kommer med godteposer, og en quiz for hele familien runder eftermiddagen af.

Deltagelse er gratis og uden tilmelding.

Hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsser vil dog gå til Børnesagens Fællesråd.

 


DE NI LÆSNINGER

Søndag den 17. december kl. 16

Der er ingen adventstid uden mulighed for deltagelse i den gamle engelske tradition med “De 9 læsninger”.

Teksterne strækker sig fra skabelsens morgen over profetier om den kommende Messias til fødslen Julenat og det forbillede, som Jesus Kristus bliver for samværet mellem mennesker.

Der medvirker læsere fra sognet ved denne tjeneste, hvor vi også synger adventssalmer og hører orgelstykker, som passer til læsningerne.

Bemærk, at denne tjeneste træder i stedet for højmessen kl. 10.

 


NYTÅRSAFTEN INDLEDES I KIRKEN

Søndag 31. december kl. 15

I år prøver vi i Vor Frue Kirke at indlede nytårsaften med gudstjeneste i kirken kl. 15.00. Den gode fest indledes i kirken. Vi kender det fra Juleaften, hvor så mange møder op til gudstjenesten, vi kender det også fra dåb, konfirmation og bryllup.

Det er ellers tradition med gudstjeneste Nytårsdag, og den tanke er også fin og smuk, med året der indledes med gudstjeneste den første dag i året.

Men i år lader vi festen bestemme og indleder den med gudstjeneste på et tidspunkt, hvor man kan nå hjem og gøre de sidste forberedelser til nytårsaften, inden Dronningen holder nytårstalen.

Gudstjenesten vil være lidt kortere, og efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med champagne og kransekage, og vi hilser hinanden et godt nytår.