AKTIVITETER


TEMADAG FOLKEUNIVERSITETET – ABRAHAMS SAMMENBRAGTE BØRN

LØRDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 10-14 I SOGNEHUSET

PROGRAM

Kl. 10.00-11.00: Svend Andersen: Indledende oplæg – emne: Fundamentalisme – en reaktion på sekularisme og ateisme? Skrifttolkning og/eller politisering? Hvad er der sket i de sidste 100 år i mødet mellem “fornuftstroen” og “religiøs overbevisning”? Hvordan kan/skal religiøse tekster tolkes?

Kl. 11.00-11.30: Søren Holst: Biblen – Spidsfindigheder og nytænkning af GT’s tekster.

Kl. 11.30-12.00: Lars Bruun: Biblen – Kærlighed og dom i NT? Bibelbælte og modernitet? (eller?)

Kl. 12.00-12.30: Pause – kaffe / te kan købes.

Kl. 12.30-13.00: Ph.d. Marianne Schleicher: TaNaKh – hvordan forstås Toraen i jødisk sammenhæng? (fokus: tekst og tolkning med fokus på jødisk feminisme?).

13.00-13.30: Ph.d. Thomas Hoffman: Koranen – hvordan læser man den i muslimsk tradition? (fokus politisk islam vs. sufi?).

13.30-14.00: Ph.d. Jesper Petersen: Koranen – hvordan læser man den i muslimsk tradition? (fokus tekst og tolkning med fokus på islamisk feminisme).

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris for deltagelse er 260 kr.

Tilmelding til Folkeuniversitetet i Odense på www.fuodense.dk, telefon 6550 2772 eller fu@fuo.sdu.dk.

Betaling sker ved tilmelding.

 


NY PRÆSTEPRAKTIKANT I KIRKEN

I  perioden fra august til udgangen af året vil et nyt ansigt være til stede i Vor Frue Kirke. Ansigtet tilhører mig, Alex V. Nielsen, som skal være præstepraktikant under Camillas kyndige supervision og vejledning.

Jeg er en ældre herre på 61, pensioneret pilot, med en netop afsluttet teologisk kandidateksamen, bosiddende i Nyborg, gift og har to udeboende børn.

Jeg har altid brændt for Folkekirken og glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med dens praktiske virke.

At dette skal foregå i denne pragtfulde kirke er yderligere en gevinst, som jeg er meget taknemmelig for.

 


SØNDAGSGUDSTJENESTER KL. 17

Menighedsrådet har besluttet at vi ca. én gang i måneden afholder søndagsgudstjenesten kl. 17.00 i stedet for kl. 10.00.

Vi vil efter et års tid evaluere på den beslutning i forhold til, om det giver flere kirkegængere, eller om der kommer andre deltagere.

I Vor Frue Sogn er andelen af unge beboere stor, og søndag formiddag er måske ikke det tidspunkt, der appellerer mest til den aldersgruppe.

Hvornår gudstjenesterne afholdes kan altid ses i listen over gudstjenester på hjemmesiden eller i kirkebladet. Det er som regel den første søndag i måneden, at gudstjenesten afholdes kl. 17.

 


TORSDAGSCAFÉEN

Torsdage kl. 14.00-16.00. (hver anden torsdag)

Torsdagscaféen er for mennesker, der kan lide at have et rart og muntert samvær med andre.

Vi mødes i kirken til en kort andagt, inden vi drikker kaffe i sognehuset med hjemmebag til. Hver gang er der lidt på programmet, tid til at snakke og mulighed for at synge lidt. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

 

EFTERÅRETS PROGRAM

Torsdag den 25. oktober (CB) – Sognepræst ved Stenløse kirke Annette Jørgensen fortæller om forfatteren Martin A. Hansen

Torsdag den 8. november (JSB) – Tidligere rektor på Nordfyns Gymnasium Jørn Aarup Kristensen fortæller om Sadolin, som stod bag Katekismuskuppet i Odense.

Torsdag den 22. november (CB) – Sognepræst ved Paarup Kirke Lasse Lauesen fortæller om den fynske reformator Hans Tausen

 


SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Tirsdage kl. 17.00-18.30. Mad koster 25 kr. pr. voksen, men det er gratis for børn at spise med.

Tirsdag den 30. oktober. Tema: Hvorfor bliver vi døbt? (JSB)

Tirsdag den 27. november. Tema: Hvorfor er der lys i verden? (CB)

 


KIRKEMUSIK I VOR FRUE KIRKE

 

KONCERT MED MIDTFYNS CONSORT

Lørdag den 17. november kl. 15.00

40-års jubilæumskoncert med blokfløjteensemblet Midtfyns Consort, der spiller musik fra renæssancen og barokken.

 

Der er gratis adgang til alle koncerterne.

 


TILBUD TIL ALLE BØRN I 3. KLASSE – MINIKONFIRMANDER

I Vor Frue Kirke laves i efteråret et forløb over 7 tirsdage, hvor børn i 3. klasse kan få lidt mere kendskab til de store fortællinger, vi møder i kirken.

Det er en af kirkens præster, Jørgen Samsing Bendixen, der sammen med musikpædagog Maria Hørup står for undervisningen, som vil være præget af sang, fortælling, oplevelser og tid til at undres sammen og stille de store spørgsmål til livet.

Vi vil i undervisningen tale om det, der sker i kirken: Gudstjeneste, dåb, bryllup og begravelse, og vi skal forberede og deltage i vores børne- og familiegudstjeneste samt en afsluttende søndagsgudstjeneste.

Første gang er tirsdag den 2. oktober kl. 16.00 til 17.15.

Tilmelding til kirkekontoret, hvor man også kan få en folder med et program for hele forløbet.

 


NÅR TO BLIVER TIL ÉN

Starter den 20. september og foregår torsdage kl. 17.30-20.00.

Mange, der bliver alene, savner at spise sammen med andre. Eller at lave mad til mere end sig selv. Mad er mere end det, vi spiser sammen, det er også fællesskabet omkring bordet.

Er du blevet alene inden for de seneste 2 år? Så kunne du måske tænke dig at deltage i et givende samvær, hvor vi spiser sammen, og hvor det, vi umiddelbart har tilfælles, er netop det, at vi er blevet alene?

Den første gang er menuen medisterpølse, kartofler, grønsager, sovs, vin, kaffe og kage. Derefter planlægger vi menuen fra gang til gang, og der vil være mulighed for på skift at være med til at stå for mad, opdækning og opvask.

Vi mødes 20/9, 4/10, 1/11 og 13/12. Der er kirkebil – ring til kirkekontoret på tlf: 6612 6539 for at bestille.

Tilmelding til Dorte Larsen på tlf: 2289 1499 for deltagelse 20. september er senest mandag den 17. september pga. indkøb. Pris for deltagelse: 60 kr.

 


BABYSALMESANG

Tirsdage kl. 14.00- 14.45

Til babysalmesang sørger musikpædagog Maria Hørup for, at der bliver sunget salmer og sange, lavet bevægelser og fagter.

Så har du lyst til at synge med dit barn i en rar atmosfære og drikke kaffe efterfølgende, så meld dig til på kirkekontoret. Der er plads til 15 på holdet efter ’først til mølle-princippet’.

Vi slutter af lørdag den 17. november kl. 12 med at vise familien, hvad babyerne har lært.

Første gang er den 4. september. Deltagelse er gratis.

Bemærk at babyerne skal være minimum 10 uger ved opstart og der er 9 undervisningsgange + afslutning.

 


TUMLESALMESANG

Lørdage kl. 10.00–11.30 – 22/9, 6/10, 3/11 og 17/11. Deltagelse er gratis.

Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen ca. 2,5-4 år (søskende er velkomne), som sammen med deres forældre har lyst til at synge og være aktive. Musikpædagog Maria Hørup sørger for undervisningen, der forløber over 4 lørdage i efteråret.

Der er kaffe og saft og mulighed for at spise medbragt mad.

I år vil der som noget nyt være en afslutning, hvor tumlerne optræder til spaghettigudstjeneste tirsdag den 27. november.

Der er tilmelding til tumlesalmesang hos kirkekontoret.

 


LÆSEKREDS FOR VOR FRUE SOGN OG DOMSOGNET

Onsdage kl. 15.30-17.00.

Dette efterår og vinter er begreberne skam og tilgivelse i fokus i den litteratur, vi læser. Vi indleder med at læse “Maskeblomstfamilien” af Lars Saaby Christensen. Hovedbiblioteket er behjælpelig med at skaffe bogen.

Som sidst mødes vi de første to gange i Skt. Knuds Kirkes lokaler. Det drejer sig om den 26. september og den 14. november. De to gange i det nye år mødes vi i Vor Frue Kirkes sognehus.

Det drejer sig om den 30. januar og den 20. marts. Sognepræsterne Camilla Balslev og Kirsten Søgaard Kjær leder læsekredsen.

Der er plads til 12 og tilmelding til sognepræst Kirsten Søgaard Kjær på mail: ksoe@km.dk senest den 8. september.

Oplysninger om afhentning udsendes samlet til læsekredsen. Første mødegang er den 26. september.

 


NØRKLEDAMERNE FORTSÆTTER!!

Når høstmarkedet er vel overstået fortsætter vi nørklerierne. Vi mødes, som vi plejer på torsdage i lige uger fra kl. 13-15 i sognehuset.

Vi strikker karklude, strømper, handsker, trøjer, huer m.m. alt til fordel for Kirkens Korshær og Reden.

Kaffe, te og garn sørger kirken for, men dine egne pinde og evt. sødt til kaffen må du selv medbringe.

Merry Hansen er tovholder og kan kontaktes på telefon 23 37 29 53.

En kreation fra en “nørkler”

 


IT-SIKKERHED VED HENVENDELSE TIL KIRKEN

Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail, fraråder vi, at du skriver cpr.-nummer i henvendelsen. Navn og adresse er oftest nok til at finde en person.

Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Kirkekontoret Vor Frue Kirke

 

 


KREADAG LØRDAG 24. NOVEMBER KL. 14.00-17.00.

Igen i år holder vi jule-kreadag, hvor der er mulighed for at lave flotte julegaver til far, mor, bedsteforældre eller andre i familien.

Vi klipper også julepynt, og så hygger vi os med friskbagte boller, te, kaffe og saft.

Deltagelse er gratis!

 


BØRNE- OG UNGDOMSKORET I VOR FRUE KIRKE

Børne- og ungdomskoret ved Vor Frue Kirke begynder igen efter sommerferien tirsdag den 28. august kl. 15.15.

Koret er for både drenge og piger, der kan lide at synge, fra otte år og opefter.

Koret ledes af organist Lars Frederiksen, som man kan rette henvendelse til ved spørgsmål om koret.