AKTIVITETER


SPAGHETTIGUDSTJENESTE
 
For børnefamilier og andre, der gerne vil være med – pris kr. 25
 
Tirsdag den 30. januar kl. 17-18.30.
 
Tema: Kan du tælle til 70?

 

Tirsdag den 20. marts kl. 17-18.30.

Tema: En konge kommer til byen.
 
 

 


BABYSALMESANG

Opstart tirsdag den 30. januar kl. 13.15-14.30
 
Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres børn.
 
Der bruges rasleæg, tørklæder m.m. alt sammen for at stimulere børnene. Der bedes Fadervor, inden der drikkes kaffe og spises frugt i kirken.
 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på kirkekontoret efter “først til mølle”- princippet senest fredag den 12. januar.
 

Kontaktoplysninger: se hjemmesiden under kontakt. Opstart er tirsdag den 30. januar, og der er afslutning for hele familien lørdag den 21. april kl. 13-14.30.

 

 


TUMLESALMESANG
 
Lørdage kl. 10-11.30
 
27. januar, 24. februar, 24. marts og 21. april
 

Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen 2-5 år, som sammen med forældre/bedsteforældre gerne vil synge og bevæge sig i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup.

Vi vil gerne gøre børnene mere fortrolige med at synge og være i kirkens rum, så det også bliver deres rum. Der er frugt og saft/kaffe til sidst.

Deltagelse er gratis, og der er tilmelding til kirkekontoret.
 
 

 


KREA-DAG
 
Lørdag den 3. februar kl. 14–17 i sognehuset
 
Vi klipper, klistrer og maler med fastelavn som tema. Der serveres kaffe, the, saft og boller.
 
Arrangementet er gratis.
 

 


TORSDAGSCAFÉEN VINTER 2017/2018
 

PROGRAM

Torsdag 1. februar (CB): Susanne Saysette om Kaj Munk og tanker om livet.
 
Torsdag den 15. februar (JSB): Ingemanns morgen- og aftensalmer.
 
Torsdag den 1. marts (CB): Preben Berg: Hvad de gamle sange sagde.

 

Hvad er Torsdagscaféen?

Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.

Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Gratis deltagelse og alle er velkomne.    

 

 


BØRNEFASTELAVNSGUDSTJENESTE
 
Med tøndeslagning og optræden
 
Søndag den 11. februar kl. 14-16.30
 
Til fastelavn er det tid til at klæde sig ud og komme i kirke til børnegudstjeneste, hvor vi skal høre om, at selvom vi gemmer os bag masker, så kan Gud altid kende os.
 
Bagefter slår vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller i salen, og så får vi besøg af en ballonmand, så alle børn kan gå hjem med et farverigt ballondyr.
 
Arrangementet er gratis og uden tilmelding.
 
Hvad der måtte komme i kirkens indsamlingsbøsser går til projekt “Sommerbørn”, hvor kirkerne i Odense arrangerer oplevelser for udsatte børnefamilier i sommerferien.
 
 

 

 


LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER

I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: “Mon det ender godt?”, “Den misundelige frisør” og “Hun er vred”.

Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.

I efteråret læser vi “Mon det ender godt”? Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse.

Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på mail: ksoe@km.dk.

 

 

 
  

 


KONCERT MED BLÆSERKVINTETTEN “QVINDETTA”
 
 
Torsdag den 22. februar kl. 17 
 
Denne torsdag lægger blæserkvintetten “Qvindetta” vejen forbi Vor Frue Kirke til en eftermiddagskoncert. Billetter kan købes ved indgangen.

 

Blæserkvintetten Quindetta