AKTIVITETER


NYT TILMELDINGSSYSTEM FOR KONFIRMANDER

Der er kommet et helt nyt system for tilmelding til konfirmation. Man tilmelder sig digitalt og sikkert, og der skal signeres af begge forældre med Nem-ID. Løsningen er udviklet af Folkekirkens IT og ligger på folkekirken.dk.

Alle, der skal indskrives til konfirmation fra 2020, kan tilmeldes nu. Klik på linket nedenfor for at melde jer til.

NB: skriv venligst i anmærkningsfeltet, hvilken klasse barnet går i (A eller B på Odense Friskole eller Skt. Albani Skole), så vi kan fordele holdene rigtigt.

Konfirmander fra Sct. Albani Skole bliver konfirmeret søndag 3. maj. Elever fra 7.A konfirmeres kl. 9.30 og eleverne fra 7.B-klassen kl. 11.30.

Fredag 8. maj, Store bededag, konfirmeres elever fra Odense Friskole. Her er det ligeledes elever fra 7.A, der konfirmeres kl. 9.30, mens eleverne fra 7.B konfirmeres 11.30.

Der er mulighed for deltagelse i opstartsmøde torsdag den 15. august kl 17-18 i kirken.

Selve undervisningen i konfirmandforberedelse for Sct. Albani Skoles elever begynder onsdag 3. september, og varer fra kl. 14.15-15.40.

Undervisningen af elever fra Odense Friskole starter torsdag 4. september, og varer fra 8.15-9.30.

 

 


VÆGTERANDAGTER I JULI OG AUGUST

Vægterne parat til rundtur

Vægtersæsonen er fra 1. juli til 31. aug. – alle dage, undtagen søndage.

Som altid starter vægterturen kl. 21 fra Den Gamle Kro.

Hver onsdag ender turen med en kort vægterandagt i Vor Frue Kirke kl. 22.

Vi begynder onsdag den 3. juli og slutter fredag den 30. august med gudstjeneste og efterfølgende arrangement i Latinskolen, hvor menighedsrådet er vært.

 

 

 


SOMMERBØRN FOR BØRNEFAMILIER 2019

Der er igen i år “Sommerbørn” for børnefamilier, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme på ferie.

Det er 2 sammenhængende dage dog uden overnatning, hvor vi hygger, leger, spiser og er sammen på en god og nærværende måde.

I år skal vi blandt andet besøge Jernbanemuseet i Odense og en tur til Madsby Parken i Fredericia.

Deltagelse er gratis og der er plads til 50 personer efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til de to dage skal ske til sognepræst Camilla Balslev enten på mail eller tlf. 2174 6539 (se kontaktside).

Tilmelding senest mandag den 24. juni pga. ferie og udsendelse af program.

 

Sommerbørn

 

 

 


Tonny Aagaard Olesen

NY PRAKTIKPRÆST I KIRKEN

Mit navn er Tonny Aagaard Olesen. Fra nu af og frem til sommer vil du kunne møde mig i kirken og ved kirkens forskellige aktiviteter.

Jeg skal nemlig som praktikant lære at fungere som en god præst.

Jeg er oprindelig uddannet i dansk sprog, litteratur og filosofi, men har altid beskæftiget mig med teologi og kristendom.

Efter et langt liv som forsker, forfatter og foredragsholder med speciale i Søren Kierkegaards liv og værk kunne jeg sidste år afslutte en tillægsuddannelse i teologi (§2) med det formål at blive præst.

Nu glæder jeg mig så til at lære dig og kirken at kende.

Privat bor jeg i Rønninge ved Langeskov, hvor min hustru er præst.

Jeg er far til tre børn på henholdsvis 3, 15 og 17 år.

 

 


“NYE” PRÆSTEBILLEDER I SOGNEHUSET

Billederne af præsterne gennem årene havde fået forskellige skader bl.a. angreb af bakterier, som betød, at mange af billederne havde fået pletter, og enkelte var på vej til helt at forsvinde.

Alle billederne er nu blevet renoveret og påført navne og årstal for til- og fratrædelse ved Vor Frue Kirke.

Så kig ind i sognehuset og se resultatet.

NB! Billederne hænger ved indgangen omkring trappen til 1. sal.

 

Præster ved Vor Frue Kirke

 

 


GUDSTJENESTER KL. 17

Afholdes den sidste søndag i måneden, dog ved højhelligdage søndagen før.

Menighedsrådet har besluttet, at vi fortsætter med èn gang om måneden at afholde søndagsgudstjeneste kl. 17 i stedet for kl. 10.

Dette er ikke fordi, vi har oplevet, at flere unge, som vi måske havde håbet, kommer til denne gudstjeneste, men fordi flere af de faste kirkegængere har givet udtryk for, at de synes godt om den lidt anderledes gudstjeneste, og at tidspunktet passer dem fint.

Hvornår gudstjenesterne afholdes kan altid ses i listen over gudstjenester på hjemmesiden eller i Kirkebladet for Vor Frue Sogn.

 

 

 


NÅR 2 BLIVER TIL ÉN – I SOGNEHUSET

Vi er 14 der mødes og spiser sammen en gang om måneden. Fælles for os er, at vi er blevet alene.

Nogle savner at spise med andre, andre at lave mad til mere end sig selv.

For mad er mere end det vi spiser sammen, det er også fællesskabet omkring bordet.

Er du blevet alene inden for de senere år? Så kunne du måske tænke dig at deltage i et samvær, hvor det vi umiddelbart har tilfælles er, at vi er blevet alene og derfor har sorg, savn og glæde i vores hverdag.

Arrangementet beror på at man hjælper til – man snakker nemlig også godt i køkkenet.

Mødedatoer i foråret: Mandag den 1/4, 6/5, 3/6 kl. 18.00 og spisning kl. 18.30.

I juli mødes vi dog onsdag den 3/7 og 17/7, så der er mulighed for at gå med vægteren rundt kl. 21.

Tilmelding skal ske telefonisk til Dorte Larsen på 2289 1499 seneste torsdag i ugen op til pga. planlægning.

Der er en deltagerbetaling på 60 kr. pr. gang.

Vil du gerne vide mere? Så kontakt også Dorte.

 

 


HØSTMARKED SØNDAG 15. SEPTEMBER FOR HELE SOGNET kl. 11-14

Vi gentager høstmarkedet til efteråret, og der bliver her mulighed for at have en bod i gården. 

Kirkens salg af mad og drikke er også i år til fordel for Reden KFUKs sociale arbejde i Odense.

Sidste år kunne vi give mere end 5000 kr. til Reden – det vil vi gerne gøre igen!

Hvis du har lyst til at give en hånd med til det praktiske, eller sidder med en god idé, så kontakt gerne Jørgen Bendixen eller Camilla Balslev.

Se kontaktoplysninger her på hjemmesiden under “kontakt”.

 

 

 


HÅNDARBEJDE, SNAK OG KAFFE TORSDAG KL. 13.30-15.30 I LIGE UGER

Hver anden torsdag i lige uger kan man møde op med sit håndarbejde og arbejde videre på det i samvær med andre.

Der strikkes også til fordel for udsatte og efterårets høstmarked, men er du mere til at sy eller hækle, så er du hjertelig velkommen til at medbringe det.

Kirken sørger for kaffen, brød dertil medbringes selv.

Vil du vide mere så kontakt Merry Hansen på tlf: 2337 2953.

 

 

 


SLUT MED HUSSTANDSOMDELING AF KIRKEBLADET

Menighedsrådet har besluttet, at kirkebladet ikke mere skal husstandsomdeles.

Siden PostNord opsagde aftalen om omdeling, har vi forsøgt på forskellig vis at få omdelt bladet; men intet har været tilfredsstillende – alt for mange husstande har meddelt, at de ikke har fået kirkebladet.

Og hvorfor ikke? – simpelthen fordi Vor Frue Sogn er et sogn med mange etageejendomme med dørtelefoner ved hoveddøren, hvor postkasserne er placeret inde i opgangen.

Så er der ingen hjemme i ejendommen, bliver man ikke lukket ind.

Vi ophører dog ikke med at lave kirkebladet.

Fremover vil der ligge kirkeblade til afhentning i kirken og i sognehuset, og sognebåndsløsere vil fortsat få kirkebladet tilsendt.

Andre interesserede vil ved henvendelse til kirkekontoret også kunne få tilsendt kirkebladet enten pr. post eller elektronisk ved henvendelse til vorfrue.sognodense@km.dk.

Kirkebladet kan også læses på hjemmesiden og udkommer fortsat 3 gange om året.

 

 


IT-SIKKERHED VED HENVENDELSE TIL KIRKEN

Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail, fraråder vi, at du skriver cpr.-nummer i henvendelsen. Navn og adresse er oftest nok til at finde en person.

Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Det er nu også muligt at kontakte præster eller kirkekontoret ved Vor Frue Kirke via sikker digital post.

Se her for at sende en sikker mail til en præst eller kirkekontoret.

Kirkekontoret ved Vor Frue Kirke

 

 


BØRNE- OG UNGDOMSKORET I VOR FRUE KIRKE

Børne- og ungdomskoret ved Vor Frue Kirke begynder igen efter sommerferien tirsdag den 28. august kl. 15.15.

Koret er for både drenge og piger, der kan lide at synge, fra otte år og opefter.

Koret ledes af organist Lars Frederiksen, som man kan rette henvendelse til ved spørgsmål om koret.