Babysalmesang


 

BABYSALMESANG I EFTERÅRET 2019 

Tirsdage kl. 14-14.45 (Kaffe og frugt i kirken fra kl. 13.30-14)

Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres børn. Vi bruger rasleæg, tørklæder m.m., alt sammen for at stimulere børnene.

Vi beder Fadervor, inden vi drikker kaffe og spiser frugt i kirken. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til kirkekontoret efter ’først til mølle’-princippet.

Der er afslutning lørdag 16. november kl. 13.

 

 


OM BABYSALMESANG I VOR FRUE KIRKE

Babysalmesang i Vor Frue Kirke er for babyer i alderen 10 uger til 12 måneder og deres forældre. Vi har oplevet en stigende interesse for babysalmesang og for salmesang de seneste år, og nu kan man så også få salmesangen ind med modermælken.

Til babysalmesang synger vi salmer og børnesange, mens der bliver vugget, lavet fagter, danset, spillet på rasleæg og blæst sæbebobler.

Ud over at oparbejde et lille repertoire over de mest kendte salmer og børnesange stimulerer vi børnenes medfødte musikalitet samt styrker barnets motorik, sprogudvikling og sansning.

Underviser er konservatorieuddannet musikpædagog Maria Hørup.

Ved tilmelding til kirkekontoret:

Telefon 66 12 65 39 eller e-mail: vorfrue.sognodense@km.dk

Oplys venligst: Navn – adresse – telefonnummer og e-mail