Babysalmesang

 

BABYSALMESANG 2019

Første gang er tirsdag den 15. januar kl. 14-14.45

Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres barn. Der bruges rasleæg, tørklæder m.m., alt sammen for at stimulere børnene.

Der bedes Fadervor, inden der drikkes kaffe og spises frugt i kirken.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på kirkekontoret efter ’først til mølle’-princippet senest fredag den 12. januar.

Opstart tirsdag den 15. januar og afslutning for familie lørdag den 23. marts kl. 13.

 

TUMLESALMESANG 2019

Lørdage kl. 10-11.30 den 12. januar, 26. januar, 9. februar, og 23. marts.

Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen 2-5 år, som sammen med forældre/bedsteforældre gerne vil synge og bevæge sig i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup.

Vi vil gerne gøre børnene mere fortrolige med at synge og være i kirkens rum, så det også bliver deres rum. Der er frugt og saft/kaffe til sidst. Deltagelse er gratis, og der er tilmelding til kirkekontoret.

 

 

OM BABYSALMESANG I VOR FRUE KIRKE

Babysalmesang i Vor Frue Kirke er for babyer i alderen 10 uger til 12 måneder og deres forældre. Vi har oplevet en stigende interesse for babysalmesang og for salmesang de seneste år, og nu kan man så også få salmesangen ind med modermælken.

Til babysalmesang synger vi salmer og børnesange, mens der bliver vugget, lavet fagter, danset, spillet på rasleæg og blæst sæbebobler.

Ud over at oparbejde et lille repertoire over de mest kendte salmer og børnesange stimulerer vi børnenes medfødte musikalitet samt styrker barnets motorik, sprogudvikling og sansning.

Underviser er konservatorieuddannet musikpædagog Maria Hørup.
Ved tilmelding til kirkekontoret:

Telefon 66 12 65 39 eller e-mail: vorfrue.sognodense@km.dk

Oplys venligst: Navn – adresse – telefonnummer og e-mail