Højskoledag


HØJSKOLEDAG
VOR FRUE KIRKE

PROGRAM

 

Sognehuset lørdag den 30. marts 2019

Kl. 9.30 Ankomst og kaffe med et rundstykke

Kl. 10 Foredrag ved professor Anders-Christian Jacobsen,
fra Teologi, Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet

 

”Oldkirken –
hvad skal vi med den”?

Kl. 12 Frokost med øl og vand

Kl. 13 Foredrag ved fhv. højskolelærer- og forstander Niels Ole Frederiksen

 

”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
En sprudlende fortælling fra et langt og godt liv

Pause med eftermiddagskaffe og brød

Kl. 15 Afslutning

Deltagerpris kr. 140,00 inkl. fortæring
Tilmelding senest torsdag den 28. marts
til kirkekontoret telefon 66 12 65 39

mail: vorfrue.sognodense@km.dk
eller til Karen Margrethe Jensen
telefon 66 13 73 85 mail: kmj25@mail.dk