Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp


HJÆLP MED AT GØRE VERDEN KLIMAKLAR

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.

Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen.

Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.

Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed.

Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op. Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer.

Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, så man kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne.

 

Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter indsamlingen.

Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder hos Birgit Nielsen på telefon 40 48 19 94 eller mail: birgitnielsen101@gmail.com, eller du kan bare møde op i sognehuset.

Vi begynder indsamlingen kl. 12.00 umiddelbart efter gudstjenesten og forventer at afslutte senest kl. 15.00.

Du har mulighed for selv at vælge din rute.

 

 

Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp statistik


Indsamlingsresultater:

2018: 7103 kr.

2017: 6994 kr.

2016: 6088 kr.

2015: 8479 kr.

2014: 9442 kr.

2013: 7510 kr.

2012: 12846 kr.

2009: 17055 kr.

2008: 18458 kr.

2007: 12649 kr.

2006: 14201 kr.

2005: 20838 kr.

2004: 12120 kr.