TorsdagsCaféen

PROGRAM FOR TORSDAGSCAFEEN FORÅR OG SOMMER 2018

 

Torsdag 29. marts – Ingen TorsdagsCafé pga. påske.

Torsdag 12. april (CB) – Lidt om Hal Koch.

Torsdag 26. april (JSB) – Vi synger frit fra Højskolesangbogen.

Torsdag 10. maj – Ingen TorsdagsCafé pga. Kristi Himmelfart.

Torsdag 24. maj  (CB) – Vi får besøg af valgmenighedspræst Inger Bergeon, der fortæller om ”Den vilde dame fra Värmland” – Selma Lagerlöff og hendes vældige roman Gøsta Berlings saga.

Torsdag 7. juni (JSB) – Om gudstjeneste, deltagelse og forståelse.

Torsdag 21. juni (CB) – Sommerafslutning.

Torsdag 2. august (CB) – Opstart efter ferien.

Torsdag 16. august (JSB) – På besøg i præstegårdshaven i Georgsgade med kaffe og kage.

 
 

Hvad er Torsdagscaféen?
 
Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab.
 
Vi drikker kaffe og spiser hjemmebagt kage, snakker, synger eller lytter til et spændende foredrag.
 
Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Deltagelse er gratis, og der er altid plads til flere.