Kirken tilbyder

 

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal kirkekontoret have modtaget anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så kirkekontoret har modtaget den 14 dage efter barnets fødsel. Fra kirkekontoret fremsendes “vejledning om faderskab”.

 

Dåb

Kontakt kirkekontoret, hvor registrering af dåben finder sted. Det videre forløb aftales med præsten, der foretager dåben. Dåben kan finde sted ved en lørdags- eller søndagsgudstjeneste.

Anordning om dåb i folkekirken: “Det påhviler præsten i barnets eller den voksnes bopælssogn at foretage dåben.” Denne anordning træder i kraft den 15. januar 2008.

 

Navngivning (uden dåb)

Kontakt kirkekontoret. Husk, at et barn skal have navn, inden det bliver seks måneder.

 

Konfirmation

For konfirmander fra Odense Friskoles kommende 7.A og 7.B klasser, elever fra Skt. Albani Skoles kommende 7. klasse plus eventuelle sognebørn, er der indskrivning til konfirmationsforberedelse torsdag 22. juni, mellem kl. 16.30 og 17.30 på kirkekontoret, Vor Frue Kirke.

Medbring kopi af dåbsattest/navneattest og mailadresse på én af forældrene. Alternativt kan tilmelding og kopi af dåbsattesten sendes til kordegnen pr. e-mail: vorfrue.sognodense@km.dk indtil 22. juni. 

Konfirmander fra Odense Friskoles 7.A og Skt. Albani Skoles 7. klasse undervises og konfirmeres af sognepræst Jørgen Samsing Bendixen. Konfirmander fra Friskolens 7.B undervises og konfirmeres af sognepræst Camilla Balslev.

Dato for start på konfirmandundervisning udsendes efter tilmelding er foretaget. 

 

Vielse

Fire måneder før brylluppet anmodes der om en prøvelsesattest på Borgerservicecentret i bopælskommunen.

Odense: Borgerservicecenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C. Tlf. 65 51 80 00, fax 65 91 60 62. E-mail: borgerservice@odense.dk.

Her udleveres en ægteskabserklæring, som er grundlag for en prøvelsesattest.
Ægteskabserklæringen kan også hentes på www.odense.dk (selvbetjening, blanketter, vielse, ægteskabserklæring).

Ægteskabserklæringen afleveres på det lokale borgerservicecenter, og nødvendige papirer medbringes: Husk dåbs- eller navneattester, personnummerbeviser og evt. skilsmissebevilling.

Ægteskabskontoret udsteder en prøvelsesattest, som sammen med de før nævnte papirer skal medbringes til kirkekontoret, hvor registrering af vielsen sker. Brudeparret skal tillige have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.

 

Kirkelig velsignelse

Kirken har et ritual for en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab. Det er unge, midaldrende og ældre ægtepar, der benytter sig af den kirkelige velsignelse.

Det kan ske kort efter det borgerlige ægteskabs indgåelse eller senere, f.eks. i forbindelse med et kobberbryllup eller et sølvbryllup.

 

Bisættelse og begravelse

Det normale er, at man har en begravelsesforretning til at ordne de forskellige anmeldelser. De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der foretager begravelsen/bisættelsen.

Husk! Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, kan man altid få det i sin sognekirke.

 

Samtale med præst

Det er altid muligt at få en samtale med en af kirkens præster enten på kontoret eller ude i hjemmet. Det er bedst at aftale et tidspunkt i forvejen, men opstår der et akut behov, har man mulighed for at komme til kontoret uden aftale.

Præster er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at hvad samtalen end omhandler, må præsten ikke videregive indholdet af den til en anden. Husk, at man kan tale med præsten om alt, der ligger én på sinde.

 

Gudstjeneste i hjemmet

Har man vanskeligt ved at komme til gudstjeneste i Vor Frue Kirke, kommer præsterne gerne og holder gudstjeneste med altergang i hjemmet. Man henvender sig til den præst, man ønsker skal komme.

 

Ændring af personoplysninger

På hjemmesiden www.personregistrering.dk finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark.

Du kan bl.a. læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab. Du har også mulighed for at registrere eller ændre personoplysninger via blanketter. Læs mere herunder.

Obligatorisk digital selvbetjening

Folketinget har vedtaget lov om obligatorisk digital selvbetjening, som betyder, at borgerne for fremtiden skal anvende de digitale løsninger ved:

–       Afgivelse af erklæring om faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring)
–       Ansøgning om navngivning (uden dåb)
–       Ansøgning om navneændring
–       Anmodning om begravelse eller ligbrænding

De nye selvbetjeningsløsninger finder man på www.borger.dk.

Der findes dog visse undtagelser fra kravet om at bruge den digitale selvbetjening. Kirke­kon­toret kan vejlede herom.

Hvad angår navngivning ved dåb samt vielse, er der ingen ændringer. Man hen­ven­der sig til kirkekontoret, hvor registreringen sker. Det videre forløb aftales med præsten.

 

It-sikkerhed og persondata

Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail, fraråder vi, at du skriver cpr.-nummer i henvendelsen. Navn og adresse er oftest nok til at finde en person. Skriv gerne et telefonnummer i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.