Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal kirkekontoret have modtaget anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så kirkekontoret har modtaget den 14 dage efter barnets fødsel. Fra kirkekontoret fremsendes “vejledning om faderskab”.