Konfirmandindskrivning og konfirmation skoleåret 2017/18

Eleverne fra Friskolen konfirmeres store bededag, og eleverne fra Sct. Albani Skole konfirmeres Kristi himmelfartsdag.

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2017/2018:

Torsdag den 9. juni kl. 16.30-17.30

For konfirmander fra Odense Friskoles kommende 7. A og 7. B klasser, elever fra Skt. Albaniskoles kommende 7. klasse + eventuelle sognebørn er der indskrivning til konfirmationsforberedelse torsdag den 9. juni kl 16.30-17.30 på kirkekontoret.

Medbring kopi af dåbsattest og mailadresse på en af forældrene. Alternativt kan tilmelding + kopi af dåbsattesten sendes pr. e-mail til sognepræst Camilla Balslev på: cbf@km.dk indtil den 9. juni.

Pt. vides det ikke hvem der underviser Friskolens 7. A og eleverne fra Sct. Albani skole, men dette og dato for den første undervisningsgang oplyses pr. e-mail når vi er bekendt med det. Eleverne fra Friskolen konfirmeres store bededag, og eleverne fra Sct. Albani Skole konfirmeres Kristi himmelfartsdag.