I marts måned 2012 havde Frue Kirke besøg af orgelbyggere, primært elektronikfolk, fra orgelbyggeriet Frobenius og Søn, der i sin tid har bygget, ombygget og renoveret vores dejlige orgel flere gange, nemlig i 1923, 1935, 1952 og senest ved den store renovering og udbygning i 1989.

Den gamle setzer fra 1989 var ved at være udtjent og havde vist funktionsfejl adskillige gange.

Setzeren er en vigtig funktion på orglet, hvor man kan indkode forskellige kombinationer af registre, som så kommer frem, når man med en knap eller et trin “stepper” sig frem. Setzeren bruges mest i orgelværker, der kræver registerskift, dvs. skift i klangen i løbet af stykket.

Ved en orgelkoncert kan man således skulle bruge adskillige kombinationer, og de kan alle lagres og tages frem ved indtastning af bestemte koder.

Den gamle setzer kunne kun lagre 256 kombinationer, mens den nye har plads til 8.000 forskellige, delt ind i fire uafhængige områder med hver 2.000 kombinationer. Således kan forskellige organister have hver deres område, hvilket er en stor fordel.

Tidligere måtte jeg give afkald på lagrede kombinationer, når vi havde koncertorganister på besøg; men nu kan de få deres eget gæsteområde, og jeg kan beholde mine lagrede kombinationer til adskillige større værker, der fremføres både ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.

Man vil som kirkegænger og som koncerttilhører nok ikke bemærke den store forskel, da orglet i klanglig henseende er fuldstændig uændret.

Lars Frederiksen, organist