Babysalmesang | Vor Frue Sogn, Odense

Babysalmesang

 

BABYSALMESANG  - AFLYST INDTIL 13. APRIL 2020

DER ER OPSTART TIRSDAG 14. JANUAR KL. 13.30-14.45 (Kaffe og frugt fra 13.30, musik fra kl. 14.00).

Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres barn. Der bruges rasleæg, tørklæder m.m. alt sammen for at stimulere børnene og vi afslutter med Fadevor.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på kirkekontoret efter ’først til mølle’-princippet senest fredag den 3. januar.

Opstart tirsdag den 14. januar og afslutning for alle lørdag den 21. marts kl. 13.00 (aflyst pr. 12.3.20).

 


OM BABYSALMESANG I VOR FRUE KIRKE

Babysalmesang i Vor Frue Kirke er for babyer i alderen 10 uger til 12 måneder og deres forældre. Vi har oplevet en stigende interesse for babysalmesang og for salmesang de seneste år, og nu kan man så også få salmesangen ind med modermælken.

Til babysalmesang synger vi salmer og børnesange, mens der bliver vugget, lavet fagter, danset, spillet på rasleæg og blæst sæbebobler.

Ud over at oparbejde et lille repertoire over de mest kendte salmer og børnesange stimulerer vi børnenes medfødte musikalitet samt styrker barnets motorik, sprogudvikling og sansning.

Underviser er konservatorieuddannet musikpædagog Maria Hørup.

Ved tilmelding til kirkekontoret:

Telefon 66 12 65 39 eller e-mail: vorfrue.sognodense@km.dk

Oplys venligst: Navn – adresse – telefonnummer og e-mail