Børne- og ungdomskor


BØRNE- OG UNGDOMSKORET I VOR FRUE KIRKE


Børne- og ungdomskoret begynder igen efter ferien tirsdag 27. august.

Børnekoret (9 – 12 år) øver kl. 15.30 – 16.15.

Ungdomskoret (12 år og opefter) øver kl. 16.15 – 17.15. Der arbejdes med sangteknik og indøvelse af salmer og sange.

Børne- og ungdomskoret medvirker jævnligt ved forskellige gudstjenester i kirken. Eventuelle spørgsmål til koret rettes til

organist Lars Frederiksen, der leder koret.