TorsdagsCaféen

 
TORSDAGSCAFÉEN KL. 14-16 I ULIGE UGER

 

 

Torsdag den 27. februar (CB)                                                    

Hvilke traditioner hører fastelavn til og et udvalg af vinterens sange.

 

Torsdag den 12. marts (BN)                              

Menighedsrådsformand Birgit Nielsen står for denne torsdag sammen med organist Lars Frederiksen.

En syng-sammen eftermiddag.

 

Torsdag den 26. marts (JBE)                             

Vi får besøg af Uddannelseschef for Teoretisk Pædagogikum, Anne Vibeke Vennerstrøm, som taler om ”En samtale om at     længes efter noget mere end sig selv”.

Med udgangspunkt i den svenske forfatter Per Lägerkvists forfatterskab lægges der også op til samtale med og blandt        tilhørerne.