Nyt fra menighedsrådet | Vor Frue Sogn, Odense

Nyt fra menighedsrådet

MENIGHEDSMØDE 9. JUNI KL. 19-22                     

I efteråret 2020 er der valg til menighedsråd i hele landet. Det betyder, at der skal findes kandidater, som har lyst til at bidrage til det kirkelige arbejde.

Derfor inviterer menighedsrådet til et offentligt menighedsmøde den 12. maj 2020 kl. 19.00 i sognehuset, hvor menighedsrådet bl.a. vil orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, redegøre for det seneste års regnskab (2019) samt budgettet for 2020.

Desuden orienteres der om datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet samt afklares, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen, som afholdes den 15. september 2020 kl. 19.00 i sognehuset.

Dagsorden for menighedsmødet den 12. maj kan læses på kirkens hjemmeside eller på opslag i kirke og sognehus.

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne i 2020. Møderne holdes i sognehuset. Datoerne kan ses på kirkens hjemmeside eller på opslag i kirken og sognehuset.


 


TAK TIL KORDEGNENE LIS WINTHER OG JONNA GRUE

Begge vore kordegne har valgt at gå på pension pr. 31. maj 2020.

Menighedsrådet takker jer begge for næsten 14 år, hvor I har været trofaste, engagerede og afholdte medarbejdere, tak for det gode samarbejde, jeres venlighed, hjælpsomhed og arbejdsindsats og vi ønsker jer begge et langt otium og et godt helbred.

I det nye kirkeblad kan du læse en hilsen og tak fra begge kordegne
 

INVITATION TIL RECEPTION PINSEDAG DEN 31. MAJ 2020 (AFLYST PGA. CORONA)

Efter højmessen siger vi farvel til kordegnene - alle er velkomne og vi håber, at menigheden, kollegaer, familie og venner vil deltage i dette arrangement, hvor menighedsrådet er vært.


Menighedsrådsformand Birgit Nielsen
 


 


RENOVERING AF KIRKEN 2021-2022

Der arbejdes fortsat med en fremtidig renovering af Vor Frue Kirke. Der har været et par telefonmøder med det ansvarlige arkitekt firma Linjen, og et nyt møde med renoveringsudvalget og arkitektfirmaet er planlagt til efter kirkesynet i marts måned.

Grunden til, at der ikke er sket så meget, er, at datoen for start på renovering er ændret til 3. maj 2021 og forventet afslutning 10. april 2022.

Flemming Hanghøj, kirkeværge