Fødsel | Vor Frue Sogn, Odense

Fødsel

 

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal kirkekontoret have modtaget anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Fristen for aflevering af OA-erklæringen er 28 dage efter barnets fødsel.